Podlaskie Koło PTPP

Prezes
Izabela Trybus

 

Skarbnik
Sebastian Kiercel

 

Członek Koła
Anna Rogowska – Zach

 

Członek Koła
Marta Derlukiewicz

 

Członek Koła
Elżbieta Bakun – Kamińska

 

Koło współpracuje również z członkiem wspierającym, którym jest Martyna Byczkowska z IAG Rasztów.